BAŞARISIZ OLUNAN DERSLERDE ÇAKIŞMA İLE İLGİLİ DUYURU – Yaşar Üniversitesi

BAŞARISIZ OLUNAN DERSLERDE ÇAKIŞMA İLE İLGİLİ DUYURU

Yalnızca, 2016-2017 Akademik Yılı ders kayıtlarında uygulanmak üzere, 14.08.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Yaşar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Geçici Madde-1/3’de kabul edilen kredi sınırları (40 AKTS) içinde kalmak koşuluyla, başarısız harf notu alınan dersler (F veya U), diğer dersler ile ders programı çakışması halinde de alınabilecektir. Bu işlemler 19-27 Eylül 2016 tarihlerinde, 16.00-18.00 saatleri arasında akademik danışmanlar ile birlikte yapılabilecektir.