MATH 110 SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMA: – Yaşar Üniversitesi

MATH 110 SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMA:

1. sınıfa başlayacak olan fakültemizin tüm öğrencilerinin girmesi gereken MATH 110 Pre Calculus sınavı 19/09/2016 Pazartesi günü saat 17.00’da yapılacaktır.
Sınavın yapılacağı sınıflar şu şekildedir: C107-C109-C110-C111-C112-C113-C114-C116
Sınav sonuçlarına bağlı olarak başarılı olan öğrenciler MATH 131 dersini alacaklar, başarısız olanlar ise MATH 110 dersini alıp ancak bu dersten geçtikten sonra MATH 131 dersini alma hakkına kavuşacaklardır. Öğrenciler ders kaydı esnasında MATH 131 dersine kayıtlanacak, Pazartesi günü yapılacak sınav sonucuna göre gereken değişiklik öğrenci işleri tarafından yapılacaktır.