MÜDEK Akreditasyonu Alan Programlarımız – Yaşar Üniversitesi

MÜDEK Akreditasyonu Alan Programlarımız

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) ülkemizdeki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği Bölümleri, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilmesi amacıyla kurulmuş olan MÜDEK tarafından verilen akreditasyonu almaya hak kazandılar.

Elektrik Elektronik Mühendisliği MÜDEK Akreditasyon Belgesi (2022-2027)

Endüstri Mühendisliği MÜDEK Akreditasyon Belgesi (2022-2027)

Yazılım Mühendisliği MÜDEK Akreditasyon Belgesi (2022-2024)