Yaz Okulunda Başka Üniversiteden Ders Alan ve Tek-İki Ders Sınavına Başvuracak Öğrencilerin Dikkatine – Yaşar Üniversitesi

Yaz Okulunda Başka Üniversiteden Ders Alan ve Tek-İki Ders Sınavına Başvuracak Öğrencilerin Dikkatine

İKİ DERS SINAVI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Üniversitemiz Senatosu’nun, 3 Haziran 2020 tarihli toplantısında, “Yaşar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” Madde-34’de tanımlanan, Tek Ders Sınavının, içinde bulunulan pandemi sürecinde öğrencilerin olası mağduriyetlerinin telafisi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere, 2019 – 2020 Bahar Dönemi ve Yaz Dönemi sonunda mezun durumda olan ve mezuniyetleri için sadece iki (2) dersi kalan öğrenciler için, “İki Ders Sınavı” olarak aşağıda belirtilen koşullara göre uygulanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Başvuru Koşulları:

Mühendislik fakültesi öğrencisi olup yaz okulunda farklı üniversitelerden ders alan ve bu derslerin sonucunda ;

Staj ve UFND Sosyal Sorumluluk dersleri hariç, yalnızca iki (2) dersten,  F, NA veya

U notu (tüm dersler dahil) almış oldukları için mezun olamayan, ve/veya

Genel not ortalaması koşulu dışında, mezuniyet koşullarını sağlayan, F, NA veya U notu bulunmamakla birlikte, genel not ortalaması 2.00’nin altında kalan öğrenciler, İki Ders Sınavına başvurabilir.

Yukarıda belirtilen başvuru koşullarını sağlayamayan öğrenciler ile, Daha önce kayıtlanılmamış bir ders için, İki Ders Sınavına başvurulamaz.

 

Başvuru şekli ve zamanı:

Yaşar Üniversitesi Öğrenci e-posta adresi üzerinden ( e-posta erişimi için tıklayınız…/ Gmail,Hotmail vs. e-posta adresleri üzerinden iletilen başvurular kabul  edilmemektedir.  ),

2019-2020 Yaz Dönemi İki Ders Sınavı Başvuru Formu’nu doldurup [email protected] ve [email protected] adresine göndermeniz halinde en kısa sürede size yanıt verilecektir.

İki Ders Sınavı Başvuruları 22 Ekim Perşembe günü, saat 16 .30’da sona erecektir. 26 Ekim Pazartesi 2020 tarihlerinde İki Ders Sınavı yapılacaktır

Başvurulara göre sınav listeleri SAKAI ve OBS sistemine yüklenecektir. Sınavlarda mazeret kabul edilmez ve telafi sınavı hükümleri uygulanmaz. Anılan nedenlerle, son başvuru tarihinden sonraki talepler kesinlikle kabul edilmeyecektir.